Foto’s bespreken

Foto’s bespreken in de club

Binnen fotoclub Focel gaat het om het leren van en aan elkaar. Om de inhoudelijke kwaliteit van de foto’s te verbeteren is het van het grootste belang om de ingebrachte foto’s op de eigen werk avonden op een leerzame, boeiende en vooral ook gedegen wijze met elkaar te bespreken.

Onder leiding van Diana Bokje hebben de leden van Focel de cursus foto’s bespreken gehad. Doel is dat de leden op een positieve manier gestimuleerd worden om hun inhoudelijke kwaliteit te verbeteren.

Bij de fotobespreking gaat het om vier pijlers; namelijk:

– beschrijven: Goed kijken en onder woorden brengen van datgene wat er op de foto staat afgebeeld. Het gaat om objectief registreren. Door dit onder woorden te brengen zorg je ervoor dat alle toehoorders ook hetzelfde gezien hebben in de foto.

– analyseren: Hoe is het beeld opgebouwd, qua compositie, licht-donkerverdeling, techniek, contrast, kleurgebruik, etc. Met andere woorden: welke beeldelementen zijn bepalend voor de foto?

– interpreteren: Wat brent de foto over? Wat roept het beel op? Waar gaat de foto over: inhoud, thema, boodschap of bedoeling? Welke betekenis kun je er aan toekennen? Is er een relatie met andere fotografen, c.q. fotografische stromingen, genres? Elementen uit de beschrijving en de analyse helpen bij het interpreteren van de beeldinhoud en de bedoeling.

– waarderen: Het geven van een oordeel over de foto: de zeggings- of verbeeldingskracht, de kwaliteit, etc. Het benoemen van de sterkere of zwakkere aspecten van de foto. In hoeverre ondersteunt de beeldopbouw de bedoeling van de maker? In welke mate is de fotograaf erin geslaagd een beoogd thema te verbeelden. Had het beter / sterker / adequater gekund?

Samenvattingen vanuit het cursusboek “Over foto’s gesproken”

1. Beeldelementen

2. Interpreteren en waarderen

Andere interessante informatie komt van de lezing die Peter van Tuijl op 20 januari 2010 hield voor Focel.

1. Foto’s beoordelen

2. Handreiking fotobespreking

3. Lemagny en Barthes

big_12795026_0_555-274

Foto: Harm Klaverdijk, “Clubavond met Peter van Tuijl”, 28 januari 2010